ad gur shamas munivar jan

Genre:

Composer: Pir Shams

Artist: Saima Hirani

Accompaniment: Vocal Only

Media:


Description: ad gur shamas munivar jan Composer: Pir Shams Artist: Saima Hirani


ad gur shamas munivar jan
Composer: Pir Shams
Artist: Saima Hirani

Saima Hirani
ad gur shamas munivar jan
Saima Hirani ad gur shamas munivar jan