Genre: Ginans

Composer: Pir Hasan Kabiruddin

Artist: Noreen Muhammad

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Noor e te khak
Composer: Pir Hasan Kabiruddin
Artist: Noreen Muhammad

Noreen Muhammad
Noor e te khak
Noreen Muhammad Noor e te khak

Genre: Ginans

Composer: Pir Shams

Artist: Noreen Muhammad

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Ek tirath
Composer: Pir Shams
Artist: Noreen Muhammad

Noreen Muhammad
Ek tirath
Noreen Muhammad Ek tirath

Genre: Ginans

Composer: Pir Hasan Kabiruddin

Artist: Noreen Muhammad

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios

Kutum parivaar
Composer: Pir Hasan Kabiruddin
Artist: Noreen Muhammad

Noreen Muhammad
Kutum parivaar
Noreen Muhammad Kutum parivaar

Genre:

Composer: Hazrat Imam Ali

Artist: Zul Dhanji

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Kalame Mawla Verses 312 – 327
Composer: Hazrat Imam Ali
Artist: Zul Dhanji

Zul Dhanji
Kalame Mawla Verses 312 - 327
Zul Dhanji Kalame Mawla Verses 312 - 327

Genre:

Composer: Hazrat Imam Ali

Artist: Zul Dhanji

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Kalame Mawla Verses 302 – 311
Composer: Hazrat Imam Ali
Artist: Zul Dhanji

Zul Dhanji
Kalame Mawla Verses 302 - 311
Zul Dhanji Kalame Mawla Verses 302 - 311

Genre:

Composer: Hazrat Imam Ali

Artist: Zul Dhanji

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Kalame Mawla Verses 282 – 290
Composer: Hazrat Imam Ali
Artist: Zul Dhanji

Zul Dhanji
Kalame Mawla Verses 282 - 290
Zul Dhanji Kalame Mawla Verses 282 - 290

Genre:

Composer: Hazrat Imam Ali

Artist: Zul Dhanji

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Kalame Mawla Verses 267 – 281
Composer: Hazrat Imam Ali
Artist: Zul Dhanji

Zul Dhanji
Kalame Mawla Verses 267 - 281
Zul Dhanji Kalame Mawla Verses 267 - 281

Genre:

Composer: Hazrat Imam Ali

Artist: Zul Dhanji

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Kalame Mawla Verses 247 – 266
Composer: Hazrat Imam Ali
Artist: Zul Dhanji

Zul Dhanji
Kalame Mawla Verses 247 - 266
Zul Dhanji Kalame Mawla Verses 247 - 266

Genre:

Composer: Hazrat Imam Ali

Artist: Zul Dhanji

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Kalame Mawla Verses 229 – 246
Composer: Hazrat Imam Ali
Artist: Zul Dhanji

Zul Dhanji
Kalame Mawla Verses 229 - 246
Zul Dhanji Kalame Mawla Verses 229 - 246

Genre:

Composer: Hazrat Imam Ali

Artist: Zul Dhanji

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Kalame Mawla Verses 207 – 228
Composer: Hazrat Imam Ali
Artist: Zul Dhanji

Zul Dhanji
Kalame Mawla Verses 207 - 228
Zul Dhanji Kalame Mawla Verses 207 - 228

Genre:

Composer: Hazrat Imam Ali

Artist: Zul Dhanji

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Kalame Mawla Verses 190 – 206
Composer: Hazrat Imam Ali
Artist: Zul Dhanji

Zul Dhanji
Kalame Mawla Verses 190 - 206
Zul Dhanji Kalame Mawla Verses 190 - 206

Genre:

Composer: Hazrat Imam Ali

Artist: Zul Dhanji

Accompaniment: Vocal Only

Media:

Kalame Mawla Verses 161 – 189
Composer: Hazrat Imam Ali
Artist: Zul Dhanji

Zul Dhanji
Kalame Mawla Verses 161 - 189
Zul Dhanji Kalame Mawla Verses 161 - 189