Nahin rahenge ham etabhi (Bai budhai no sanvad -49)

Genre: Sayyed Imam and Bai Budhai

Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai

Artist: Bano Mughal

Accompaniment: Vocal Only

Media: Audios


Description: Nahin rahenge ham etabhi (Bai budhai no sanvad -49) Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai Artist:Bano Mughal


Nahin rahenge ham etabhi (Bai budhai no sanvad -49)
Composer: Sayyed Imam Shah, Bai Budhai
Artist:Bano Mughal

Nahin rahenge ham etabhi (bai budhai no sanvad -49)
 Nahin rahenge ham etabhi (bai budhai no sanvad -49)