Ya ali tu rahem kar

Genre:

Composer: Various

Artist: Rukhsana Karmali

Accompaniment: Vocal and Instruments

Media:


Description: Ya ali tu rahem kar Composer: Various Artist: Rukhsana Karmali


Ya ali tu rahem kar
Composer: Various
Artist: Rukhsana Karmali

Rukhsana Karmali
Ya ali tu rahem kar
Rukhsana Karmali Ya ali tu rahem kar